Hopp til hovedinnhold

PSA - prostata spesifikt antigen

Prostata spesifikt antigen, PSA, produseres i prostatakjertelen og kan påvises i blodet med en blodprøve. Ved økende alder stiger PSA. Ved sykdommer i prostata kan PSA øke markant.

Sist revidert:


Hva er PSA?

Hvilke nivå skal PSA ligge på?

Når er PSA-måling nyttig?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Prostataspesifikt antigen, PSA. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Prostataspecifikt antigen (PSA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.09.2017.
 2. PSA, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 07.03.2019. www.prosedyrer.no 
 3. Ilic D, Neuberger MM, Djulbegovic M, Dahm P. Screening for prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 1: CD004720. doi: 10.1002/14651858.CD004720.pub3. DOI 
 4. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Prostate-cancer mortality at 11 years follow-up. N Engl J Med 2012; 366: 981-90. New England Journal of Medicine 
 5. Eide IA, Angelsen A. Prostataspesifikt antigen. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2528-31. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 6. Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ, et al. Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level <= 4.0 ng per milliliter. N Engl J Med 2004; 350: 2239-46. New England Journal of Medicine 
 7. Jiandani D, Randhawa A, Brown RE, et al. The effect of bicycling on PSA levels: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015: 18: 208-12. PMID: 25939515 PubMed 
 8. Angelsen A, Hole A, Lundmo P, Romslo I. PSA and digital rectal examination. Clin Chem 1992; 38: 782. PubMed 
 9. Oesterling JE, Rice DC, Glenski WJ et al. Effects of cystoscopy, prostate biopsy and transurethral resection of prostate on serum prostate-specific antigen concentration. Urology 1993;42: 276-82. PubMed 
 10. Eastham JA, Riedel E, Scardino PT, et al. Variation of serum prostate-specific antigen levels. An evaluation of year-to-year fluctuations. JAMA 2003; 289: 2695-2700. Journal of the American Medical Association 
 11. D'Amico AV, Chen M-H, Roehl KA, Catalona WJ. Preoperative PSA velocity and the risk of death from prostate cancer after radical prostatectomy . N Engl J Med 2004; 351: 125-35. PubMed 
 12. Ito K, Yamamoto T, Ohi M, et al. Free/totaL PSA ratio is a powerful predictor of future prostate cancer morbidity in men with initial PSA levels of 4,1 to 10,0 ng/mL. Urology 2003; 61: 760-4. PubMed 
 13. Djavan B, Milani S, Remzi M. Prostate biopsy: who, how and when. An update. Can J Urol 2005; 12: 44-8. PubMed