Hopp til hovedinnhold

B01A A03 - Warfarin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Olav Spigset, overlege, professor dr.med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital