Hopp til hovedinnhold

B01A E - Direkte trombinhemmere

Sist revidert:

Sist revidert av:  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital