Hopp til hovedinnhold

Antipsykotika

Antipsykotika er medikamenter som virker mot symptomer på alvorlig psykisk sykdom, som for eksempel schizofreni.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/antipsykotika/ 

Hva er en psykose?

Hva er antipsykotika?

Utviklingen av antipsykotika

Dosering og bivirkninger

Effekten av behandlingen

Mulige problemer i forhold til andre medikamenter

Andre virkninger

Vil du vite mer?