Hopp til hovedinnhold

Blodfortynnende ved tannbehandling og kirurgi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Steen IL, Tangen MK, Olsen-Bergem H, Espnes KA. Håndtering av antikoagulantia ved tannbehandling. RELIS. Publisert 15.05.2023. relis.no  
  2. Reikvam Å, Sandset PM. Warfarinbehandling i praksis. Tryggere antikoagulasjon. Den norske legeforening 2010. Siden lest 22.05.2023. www.legeforeningen.no  
  3. Reikvam Å og Sandset PM. Warfarinbehandling i praksis – Tryggere antikoagulasjon. Skriftserie for leger. 2. utg., 2010 (ISBN-13 978-82-8070-083-4). www.legeforeningen.no  
  4. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. April 2015 legemiddelverket.no  
  5. Steffel J, Collins R, Antz M, et al.; External reviewers. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Oct 9;23(10):1612-1676. doi: 10.1093/europace/euab065. Erratum in: Europace. 2021 Jun 28;: PMID: 33895845 PubMed  
  6. Metodebok anestesi (HUS). Håndtering av antikoagulerte pasienter til kirurgi. Versjon 0.5. Sist oppdatert 21.10.2022. Siden lest 22.05.2023. metodebok.no  
  7. Douketis JD, Spyropoulos AC, Murad MH, et al. Executive Summary: Perioperative Management of Antithrombotic Therapy: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. Chest. 2022 Nov;162(5):1127-1139. doi: 10.1016/j.chest.2022.08.004. Epub 2022 Aug 11. PMID: 35964703 PubMed  
  8. Skaga NO, Holtan A, Haug I, Sandset PM. Til reversering av DOAK. Versjon 0.2. Traumamanualen (OUS). Sist oppdatert 11.05.2022. Siden lest 22.05.2023. metodebok.no  
  • Peter D. Jost, redaktør NEL, spesialist i allmennmedisin, Trondheim