Hopp til hovedinnhold

Blodfortynnende ved tannbehandling og kirurgi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Reikvam Å, Sandset PM. Warfarinbehandling i praksis. Tryggere antikoagulasjon. Den norske legeforening 2010
  2. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. April 2015 legemiddelverket.no  
  3. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse. Norsk Selskap for Trombose og Hemostase 04082015
  4. Brosstad F, et al. Marevan og blodplatehemmere ved kirurgi (plakat). Utgave nr. 2 2010
  5. Douketis JD, Spyropoulos AC, Duncan J et al. Perioperative Management of Patients With Atrial Fibrillation Receiving a Direct Oral Anticoagulant. JAMA Intern Med 2019. epub. pmid:31380891 PubMed  
  6. Neppelberg E, Herlofson BB. Antikoagulantia og platehemmere i tannlegepraksis. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 656-9.
  • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim