Hopp til hovedinnhold

Interaksjoner mellom legemidler og alkohol

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Mørland J. Interaksjoner mellom legemidler og alkohol. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 511-3. PubMed  
  2. Mørland J. Interaksjoner mellom alkohol og medikamenter. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 1106 - 10. PubMed  
  3. Hines LM, Stampfer MJ, Ma J, Gaziano JM, Ridker PM, Hankinson SE et al. Genetic variation in alcohol dehydrogenase and the beneficial effect of moderate consumption on myocardial infarction. N Engl J Med 2001; 344: 549 - 55. New England Journal of Medicine  
  4. Mørland J. Alkoholbruk og medikamentbruk. I: Riise G, Berg JE, Engelstad JCB, Jacobsen CD, Sørensen BN, red. Alkohol og helse - det bagatelliserte alvor. Oslo: Universitetsforlaget, 1995: 122 - 30.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Jørg Mørland, professor dr. med. ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Statens rettstoksikologiske institutt, Oslo