Hopp til hovedinnhold

Legemidler og sol

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Kutlubay Z, Sevim A, Engin B, Tüzün Y. Photodermatoses, including phototoxic and photoallergic reactions (internal and external). Clin Dermatol 2014;32: 73-9. PubMed  
 2. Glatz M, Hofbauer GF, Phototoxic and photoallergic cutaneous drug reactions. Chem Immunol Allergy 2012;97: 167-79. PubMed  
 3. Zhang AY, Drug-induced photosensitivity. Medscape. Last updated June 12, 2014.
 4. Selvåg E. Legemidler og sol. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1860-1. PubMed  
 5. Karlsmark T, Sachs C, Kjeldsen HC. Lægemidler og sol. Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.04.2017.
 6. Selvåg E. Clinical drug photosensitivity. A retrospective analysis of reports to the Norwegian adverse drug reactions committee for the years 1970 - 94. Photodermatol Photoimmunol Photomed 1997; 13: 21 - 3. PubMed  
 7. Hölzle E. Chemical photosensitivity. Photodermatoses and light reactions. Stuttgart: WVC, 2003.
 8. Holsen DS. Flora og efflorescenser - om planter som årsak til hudsykdom Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1665 - 9.
 9. Thune P, Jansen C, Wennersten G, Rystedt I, Brodthagen H, McFadden N. The Scandinavian multicenter photopatch study 1980 - 85: final report. Photodermatol 1988; 5: 261 - 9. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Tonny Karlsmark, overlæge, dr. med., Dermatologisk-venerologisk afd., Bispebjerg Hospital