Hopp til hovedinnhold

MRSA i sykehus

Sist revidert:Kjerneopplysninger

Kilde

Definisjon

Forekomst

Diagnostikk

Indikasjoner for prøvetaking

Framgangsmåte ved prøvetaking for MRSA

Smittesporing

MRSA hos pasient

MRSA hos personale

Arbeidsrestriksjon

Personale med MRSA

Terapi ved infeksjon

Isolering i sykehus

Medikamentell behandling - infeksjon

Medikamentell behandling - bærertilstand

Oppheving av smitteverntiltak

Tiltak ved poliklinikk i somatisk sykehus

Smittevern på poliklinikken

Tiltak i ambulansetjenesten

Tiltak i psykiatriske sykehus og avdelinger

Arbeidsrestriksjon

Forebygging - basale rutiner

Håndhygiene

Hostehygiene

Pasientplassering

Personlig beskyttelsesutstyr

Håndtering av pasientnært utstyr

Renhold og desinfeksjon

Avfallshåndtering

Håndtering av sengetøy og tekstiler

Trygg injeksjonspraksis

Desinfeksjon av hud

Beskyttelse mot stikkskader

Rettigheter og plikter

Melding av MRSA-funn

Varsling av MRSA-utbrudd

Økonomiske forhold

Utgifter til undersøkelse og behandling av enkeltpasienter

Utgifter til undersøkelse av og tiltak overfor helsearbeidere

Utgifter til smitteoppsporing

Utgifter til nødvendig smittevernhjelp

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Nasjonale kompetansetjenester

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser