Hopp til hovedinnhold

C03A Low-ceiling diuretika, tiazider

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Legemiddelkapittelet bygger på informasjon fra Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og diverse farmakologiske oppslagsverk
  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital