Hopp til hovedinnhold

C08C og C08D - Selektive kalsiumantagonister

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Legemiddelkapittelet bygger på informasjon fra Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og diverse farmakologiske oppslagsverk
  1. Summers EM, Bingham CS, Dahle KW, et al. Chronic eczematous eruptions in the aging. JAMA Dermatol 2013. doi:10.1001/jamadermatol.2013.511. DOI  
  2. Li CI, Daling JR, Tang M-TC, et al. Use of antihypertensive medications and breast cancer risk among women aged 55 to 74 years. JAMA 2013. doi:10.1001/jamainternmed.2013.9071. DOI  
  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital