Hopp til hovedinnhold

C09A og C09B - ACE-hemmere

Sist revidert:

Sist revidert av:Preparater, generiske- og handelsnavn

Virkningsmekanisme og kliniske effekter

Kliniske effekter

ACE-hemmere ved hjertesvikt

ACE-hemmere etter hjerteinfarkt

Indikasjoner

Farmakokinetikk

Bivirkninger

Kontraindikasjoner

Forsiktighetsregler

Graviditet og amming

Interaksjoner

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital