Hopp til hovedinnhold

C09C og C09D - Angiotensin II-antagonister

Sist revidert:
Sist revidert av:

  • Legemiddelkapittelet bygger på informasjon fra Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og diverse farmakologiske oppslagsverk
  1. Basson M, Mezzarobba M, Weill A, et al. Severe intestinal malabsorption associated with olmesartan: a French nationwide observational cohort study. Gut 2015. doi:10.1136/gutjnl-2015-309690 DOI  
  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital