Hopp til hovedinnhold

D06B A01 Sølvsulfadiazin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Legemiddelkapittelet bygger på informasjon fra Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og diverse farmakologiske oppslagsverk
  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital