Hopp til hovedinnhold

D06B B04/10 - Podofyllotoksin, imiquimod

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital