Hopp til hovedinnhold

H02A og H02B - Kortikosteroider til systemisk bruk

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Preparater, generiske- og handelsnavn

Klassifisering, virkningsmekanisme og kliniske effekter

Klassifisering

Virkningsmekanisme

Kliniske effekter

Indikasjoner

Farmakokinetikk

Mineralkortikoid (fludrokortison)

Korttidsvirkende glukokortikoider

Middels langtidsvirkende glukokortikoider

Langtidsvirkende glukokortikoider

Glukokortikoider til depotinjeksjon

Bivirkninger

Mineralkortikoider

Glukokortikoider

Kontraindikasjoner

Forsiktighetsregler

Generelt

Mineralkortikoider

Glukokortikoider

Graviditet og amming

Interaksjoner

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim