Hopp til hovedinnhold

J02A - Antimykotika til systemisk bruk

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Legemiddelkapittelet bygger på informasjon fra Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og diverse farmakologiske oppslagsverk
  1. U.S Food and Drug Administration. Use of long-term, high-dose Diflucan (fluconazole) during pregnancy may be associated with birth defects in infants. FDA Drug Safety Communication 2011.
  2. Mølgaard-Nilsen D, Pasternak B, Hviid A. Use of oral fluconazole during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med 2013; 369: 830-9. doi:10.1056/NEJMoa1301066 DOI  
  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim