Hopp til hovedinnhold

J04B A02 - Dapson

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim