Hopp til hovedinnhold

Nedtrapping av benzodiazepiner

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepiner-nedtrapping/ 

Hva er benzodiazepiner?

Hva er problemet med benzodiazepiner?

Den uønskede langtidsbruken ...

Nedtrapping av medisinbruken

Er vanskelig for legen også ...

Hvordan trapper du ned?

Hva om jeg ikke klarer det?

Vil du vite mer?