Hopp til hovedinnhold

Digitalisforgiftning

Digitalis er kanskje den eldste medisinen som er i bruk. Den har vært anvendt i århundrer til behandling av hjertesvikt. Overmedisinering kan føre til bivirkninger, i sjeldne tilfeller er de livstruende.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/behandlingar/digitalisforgiftning/ 

Hva er digitalis?

Overmedisinering

Symptomene

Diagnosen

Behandling

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Digitalisforgiftning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Levine M, O'Connor A. Digitalis (cardiac glycoside) poisoning. UpToDate, last updated Apr 13, 2020. UpToDate 
  2. Digoksin - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen. Sist revidert 27.04.2017.
  3. Chan BS, Isbister GK, O'Leary M et al. Efficacy and effectiveness of anti-digoxin antibodies in chronic digoxin poisonings from the DORA study (ATOM-1). Clin Toxicol (Phila) 2016; 54: 488-94. pmid:27118413 PubMed 
  4. Andersen GØ, Levy FO. L8.11.1. Hjerteglykosider. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Sist oppdatert 25.01.2017. www.legemiddelhandboka.no 
  5. Chan bsh, Buckley NA. Digoxin-specific antibody fragments in the treatment of digoxin toxicity. Clin Toxicol (Phila) 2014; 52: 824-36. pmid:25089630 PubMed