Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Lindrende behandling med kortikosteroider

Behandling med kortikosteroider (KS) har i flere årtier vært kjent for å kunne avhjelpe nedsatt matlyst, kvalme, smerter, tretthet, trykksymptomer fra en svulst, allmenn sykdomsfølelse og nedsatt stemningsleie.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/kortikosteroider-palliasjon/ 

Virkninger

Smerter

Nedsatt matlyst og avkrefting

Kvalme

Pustebesvær og hoste

Avklemming av tarm

Kreftsykdom i hjernen

Bivirkninger

Praktisk anvendelse

Vil du vite mer?