Hopp til hovedinnhold

Kortison

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/ 

Hva er kortison?

Kortisonpreparatene

Kontraindikasjoner

Tablettbehandling

Hva hender hvis jeg glemmer en dose?

Hva skjer ved overdosering?

Er det noe jeg bør unngå?

Hvilke bivirkninger kan kortison gi?

Kan andre medisiner påvirke kortison?

Husk alltid!

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet H02A og H02B Kortikosteroider til systemisk bruk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Kirwan JR, Bálint G, Szebenyi B. Anniversary: 50 years of glucocorticoid treatment in rheumatoid arthritis. Rheumatology 1999; 38: 100-02.
  2. Rhen T, Cidlowski JA. Antiinflammatoryn action of glucocorticoids - new mechanisms for old drugs. N Engl J Med 2005; 353: 1711-23. PubMed 
  3. Schacke H, Döcke WD, Asadullah K. Mechanisms involved in the side effects of glucocorticoids. Pharm Ther 2002; 96: 23-43. PubMed 
  4. Slørdal L, Rygnestad T. Er lokale steroidinjeksjoner effektive eller ikke? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3224-5. PubMed 
  5. Buttgereit F, Burmester G-R, Lipworth BJ. Optimised glucocorticoid therapy: the sharpening of an old spear. Lancet 2005; 365: 801-03.
  6. Leonard MB, Feldman HI, Shults J, Zemel BS, Foster BJ, Stallings VA. Long-term, high-dose glucocorticoids and bone mineral content in childhood glucocorticoid-sensitive nephrotic syndrome. N Engl J Med 2004; 351: 868-75. New England Journal of Medicine 
  7. Fardet L et al. Common infections in patients prescribed systemic glucocorticoids in primary care: A population-based cohort study. PLoS Med 2016. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002024 DOI 
  8. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Anbefalinger. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no