Hopp til hovedinnhold

Kortison ved astma - spørsmål og svar

Kortison har en betennelsesdempende effekt og er viktig i behandlingen av astma. Høye doser kortison gir bivirkninger, men inhalasjonsbehandling minsker disse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison-sporsmal-og-svar/ 

Hva er kortison?

Hvorfor bør personer med astma bruke kortison?

Hvordan gis kortison ved astma?

Hvor mye medisin?

Hva med bivirkninger?

Langtidsbehandling

Oppsummering

Vil du vite mer

Nyttige adresser