Hopp til hovedinnhold

Metotreksat, immundempende behandling

Metotreksat er et legemiddel som brukes i behandlingen av enkelte kreftsykdommer, og i lave doser som betennelsesdempende og immundempende medisin.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/metotreksat-lavdosebehandling/ 

Bruksområder for metotreksat

Virkemåte

Bivirkninger

Forsiktighetsregler

Oppfølging av behandlingen

Kilder

Referanser

  1. Norsk revmatologisk forening. Nasjonal prosedyre for kontrollrutiner konvensjonelle syntetiske DMARD. Nov 2017. Siden besøkt april 2018. legeforeningen.no  
  2. Giftinformasjonen. Metotreksat - behandlingsanbefaling for feildoseringer ved lavdosebehandling. Aug 2016. Siden besøkt april 2018. www.helsebiblioteket.no  
  3. Rosness TA (red.) Metotreksat. Norsk legemiddelhåndbok. Oslo. Sist endret 28.09.2021. [url]https://www.legemiddelhandboka.no/L2.1.2.1/Legemidler_i_behandlingen_av_kreftsykdommer/url]