Hopp til hovedinnhold

Ibogain

Ibogain er et lengevirkende hallusinogen som av noen anvendes i behandling av opioid-avhengighet og liknende avhengighets-syndromer. Det forekommer naturlig i en rekke av plantene i gravmyrtfamilien.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/ibogain/ 

Hva er ibogain?

Til hvilket formål benyttes ibogain

Hvordan virker ibogain?

Medisinske egenskaper

Bivirkninger og risiko ved bruk av ibogain

Konklusjon

Kilder

Referanser

  1. RELIS Midt-Norge. Ibogain - effekt og juridisk status. 29.11.2010.
  2. Natural Medicines Comprehensive Database. Iboga. Http://www.naturaldatabase.com/ (2. januar 2007)
  3. Vastag B. Addiction treatment strives for legitimacy. JAMA 2002; 288(24): 3096, 3099-101
  4. RELIS database 2007; spm.nr. 2194, RELIS Midt-Norge.
  5. Dao-Yao H, Nancy NH, McGough, Ravindranathan A, Jeanblanc J, Logrip ML, Phamluong K, Janok PH, Ron D "Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor Mediates the Desirable Actions of the Anti-Addiction Drug Ibogaine against Alcohol Consumption" Journal of Neuroscience, bind 25, nr. 3, s. 619-628 (2005).
  6. Passarella D, Barilli A et al. Nature-inspired indolyl-2-azabicyclo2.2.2oct-7-ene derivatives as promising agents for the attenuation of withdrawal symptoms: synthesis of 20-desethyl-20-hydroxymethyl-11-demethoxyibogaine abstract. Nat Prod Res 2006; 20(8): 758-65 PubMed  
  7. Mash DC, Kovera CA et al. Ibogaine: complex pharmacokinetics, concerns for safety, and preliminary efficacy measures - neurobiological mechanisms of drugs of abuse. Ann N Y Acad Sci 2000; 914: 394-401 PubMed  
  8. Kjørstad E. Ikke-hallusinerende psykedelisk stoff fikk rotter til å slutte med heroin. Forskning.no. Publisert 20. desember 2020. forskning.no  
  9. Maas U, Strubelt S. Fatalities after taking ibogaine in addiction treatment could be related to sudden cardiac death caused by autonomic dysfunction. Med Hypotheses 2006; 67(4): 960-4 PubMed  
  10. Läkemedelsverket (Sverige). Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. (Publisert 20. november 2000)