Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Forekomsten av infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har økt betydelig i de fleste land de senere årene, men det registreres en tendens til avflatning av hyppighet i noen land.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/mrsa-resistente-bakterier/ 

Hva er stafylokokker?

Antibiotika og resistens

MRSA sykdommer

Hva gjøres for å redusere MRSA-faren?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet MRSA i sykehus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. MRSA-veilederen. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.
 2. Cooper BS, Stone SP, Kibbler CC, Cookson BD, Roberts JA, Medeley GF, et al. Isolation measures in the hospital management of MRSA: a systematic review of the literature. BMJ 2004; 329: 533-9. British Medical Journal 
 3. Westh H, Boye K, Bartels MD et al. Epidemisk stigning af methicillinresistente Staphylococcus aureus i København. Ugeskr Læger 2006; 168: 671-3. Ugeskrift for Læger 
 4. Muto CA, Jernigan JA, Ostrowsky BE, Richet HM, Jarvis WR, Boyce JM, et al. SHEA guidelines for preventing nosocomial transmission of multi-drug resistant strains of Staphylococcus aureus and Enterococcus. Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24: 362-86. PubMed 
 5. Klevens RM, Morrison MA, Nadle J, et al. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in the United States. JAMA 2007; 298: 1763-71. Journal of the American Medical Association 
 6. Elstrøm P. Forekomst av MRSA i Norge i 2006. Folkehelseinstituttet, Ukerapport 22, 2007.
 7. Bukholm G, Fossum A. MRSA utenfor sykehus - et betydelig folkehelseproblem i Norge?. MSIS, Ukerapport 14, 2004.
 8. Harboe E, Reiersen R, Holberg-Petersen M, Natås OB. Smitte med meticillinresistente gule stafylokokker til pleiepersonalet i hjemmesykepleien. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 319-21. PubMed 
 9. Sherertz RJ, Reagan DR, Hampton KD, Robertson KL, Streed SA, Hoen HM, et al. Cloud adult: the Staphylococcus aureus-virus interaction revisited. Ann Intern Med 1996; 124: 539-47. Annals of Internal Medicine 

Referanser

 1. Cooper BS, Stone SP, Kibbler CC et al. Isolation measures in the hospital management of MRSA: a systematic review of the literature. BMJ 2004; 329: 533-9. British Medical Journal  
 2. Westh H, Boye K, Bartels MD et al. Epidemisk stigning av methicillinresistente Staphylococcus aureus i København. Ugeskr Læger 2006; 168: 671-3. Ugeskrift for Læger  
 3. Smittevernveilederen. Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 23.08.2019. www.fhi.no  
 4. MRSA-veilederen. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009. www.fhi.no