Hopp til hovedinnhold

R03D C - Leukotrienreseptorantagonist

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Olav Spigset, overlege, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital