Trail making test, klokketest

Trail Making Test A (TMT-A) og B (TMT-B) er egnet til å avdekke svekkelser i psykomotorisk tempo, og evne til delt oppmerksomhet eller simultankapasitet. 

Testene er aktuelle ved vurdering av førerkort når det er mistanke om kognitiv svikt

Testene anbefales også generelt ved vurdering av førerkort hos personer over 80 år.

Se også skjema Kjøreferdigheter - komparentintervju (med pasientens samtykke, journalførers).  

Andre aktuelle tester er MMSE-NR3 og klokketest KT-NR3 med retningsgivende skåringsillustrasjoner 1.

Kartlegging av kognitive, psykiske og atferdsmessige svikttegn, inkludert testene nedenfor, er nærmere beskrevet i psykologforeningens faglige veileder i førerkortsaker.

 

TMT-A og B skjema:

TMT instruksjon: 

 

Tolkning i forhold til førerkort2

Test/kategori (NR3)

Indikerer godkjent Tvil Indikerer svikt
MMSE  26 - 30 19 - 25 ≤ 18
Klokketest KT 4 - 5  2 - 3 0 - 1
TMT-A ≤ 60 sek 61 - 110 sek ≥ 111 sek
TMT-B ≤ 170 sek 171 - 300 sek ≥ 301 sek

 

Kilder

Referanser

  1. Nasjonal kompetansetjeneste, Aldring og helse. Skalaer og tester. Siden besøkt 09.08.2018. www.aldringoghelse.no
  2. Helsedirektoratet. Førerkortveilederen. Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016): Kognitiv svikt. Sist oppdatert: 10.07.2018 IS-nummer: 2541. helsedirektoratet.no

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.