Hopp til hovedinnhold

CT av nyrer og urinveier

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. ASTRAL Investigators; Wheatley K, Ives N, Gray R, et al. Revascularization versus medical therapy for renal-artery stenosis. N Engl J Med. 2009 Nov 12;361(20):1953-62. PMID: 19907042. PubMed  
  2. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 07.04.21.
  • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Liv Nesje, radiograf, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim