Hopp til hovedinnhold

CT av thorax

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Kontrastmedelsrekommendationer. Rekommendationer metformin. 2018-05-07 (Hämtad 2021-04-07)
  2. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 06.06.18. www.esur-cm.org  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim
  • Liv Nesje, radiograf, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim
  • Johan Järte, leg läkare, överläkare, specialist i radiologi (Medibas)