Hopp til hovedinnhold

CT av thorax

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, et al. Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images: From the Fleischner Society 2017. Radiology. 2017 Jul;284(1):228-243. PMID: 28240562. PubMed  
  • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Liv Nesje, radiograf, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim
  • Johan Järte, leg läkare, överläkare, specialist i radiologi (Medibas)