Hopp til hovedinnhold

MR av hjertet

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Smith H-J. Bruk av MR i kardiologisk diagnostikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 497-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 2. Smith H-J, Gjesdal K-I. Magnetisk resonans - historikk og teoretisk grunnlag Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 931 - 5.
 3. Smith H-J. Cardiac MR imaging. Acta Radiol 1999; 40: 1 - 22. PubMed  
 4. Smith H-J. Magnetisk resonanstomografi av hjertet Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1337 - 41. PubMed  
 5. Smith H-J. Magnetisk resonansangiografi Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 936 - 40. PubMed  
 6. Gjesdal K-I, Smith H-J. Magnettomografi - nyere bildeteknikker og fremtidsperspektiver Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1562 - 6.
 7. Gerber BL, Raman SV, Nayak K, et al. Myocardial first-pass perfusion cardiovascular magnetic resonance: history, theory, and current state of the art. J Cardiovasc Magn Reson 2008; 10: 18. pmid:18442372 PubMed  
 8. Ordovas KG, Higgins CB. Delayed contrast enhancement on MR images of myocardium: past, present, future. Radiology 2011; 261: 358-74. pmid:22012903 PubMed  
 9. Sandstede JJW. Assessment of myocardial viability by MR imaging. Eur Radiol 2003; 13: 52 - 61. PubMed  
 10. Kim RJ, Wu E, Rafael A, Chen E-L, Parker MA, Simonetti O et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. N Engl J Med 2000; 343: 1445 - 53. New England Journal of Medicine  
 11. He T. Cardiovascular magnetic resonance T2* for tissue iron assessment in the heart. Quant Imaging Med Surg 2014; 4: 407-12. pmid:25392825 PubMed  
 12. Stensaeth KH, Hoffmann P, Fossum E. Cardiac magnetic resonance visualizes acute and chronic myocardial injuries in myocarditis. Int J Cardiovasc Imaging 2011; 28: 327-35. pmid:21347598 PubMed  
 13. Didier D, Ratib O, Lerch R, Friedli B. Detection and quantification of valvular heart disease with dynamic cardiac MR imaging. RadioGraphics 2000; 20: 1279 - 99. PubMed  
 14. Corrado D, Link MS, Calkins H. Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. N Engl J Med 2017; 376: 61-72. pmid:28052233 PubMed  
 • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hans-Jørgen Smith, overlege og professor, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo