Hopp til hovedinnhold

MR av kneledd

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Sherman SL, Gulbrandsen TR, Lewis HA, et al. Overuse of Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis and Treatment of Moderate to Severe Osteoarthritis. Iowa Orthop J. 2018;38:33-37. pmid:30104922 PubMed  
  2. Frihagen F, Kvakestad R, Melhuus K, Engebretsen L. Bruk av MR-undersøkelse ved kneskader. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 944-5. PubMed  
  3. Englund M, Guermazi A, Gale D et al. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008; 359: 1108-15. New England Journal of Medicine  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kjell A. Kvistad, dr.med., overlege i radiolog, MR-senteret, Regionsykehuset i Trondheim