Hopp til hovedinnhold

Magnetisk resonans (MR)

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Kjerneopplysninger

Om MR

MR teknikken

Normale funn

Aktuelle indikasjoner

Undersøkelsen

MR maskinen

Generell prosedyre

Pasientforberedelser

Kontraindikasjoner

Absolutte

Relative kontraindikasjoner

Feilkilder

Vurdering av unormale funn

MRI av hjertet

MRI av ekstremiteter og ledd

MRI av abdomen og bekken

MR-angiografi

Oppfølging av unormale funn

Pasientinformasjon

Animasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Viggo Andreas Moholdt, overlege ved klinikk for bildediagnostikk, seksjon radiologi, St. Olavs hospital

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kjell A. Kvistad, dr. med., overlege i radiolog, MR-senteret, Regionsykehuset i Trondheim