Hopp til hovedinnhold

Magnetisk resonans (MR)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Anbefalinger. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no  
  2. Ray JG, Vermeulen MJ, Bharatha A et al.. Association Between MRI Exposure During Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes. JAMA 2016; 316: 952-61. pmid:27599330 PubMed  
  • Viggo Andreas Moholdt, overlege ved klinikk for bildediagnostikk, seksjon radiologi, St. Olavs hospital

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kjell A. Kvistad, dr. med., overlege i radiolog, MR-senteret, Regionsykehuset i Trondheim