Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av binyrene

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Jensen LT, Gerlach Øgard C. Skintigrafi af binyrerne. Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.11.2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Lars Thorbjørn Jensen, overlæge, dr. med., klinisk lektor, Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Herlev Hospital