Hopp til hovedinnhold

Lungescintigrafi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Lung scan. Accessed July 14, 2014.
  2. Jensen LT, Gerlach Øgard C. Skintigrafi af lungerne. Lægehåndbogen, sist oppdatert 05.11.2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Lars Thorbjørn Jensen, overlæge, dr. med., klinisk lektor, Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Herlev Hospital