Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av milt

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Jensen LT, Gerlach Øgard C. Skintigrafi af milt. Lægehåndbogen, sist oppdatert 05.11.2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Lars Thorbjørn Jensen, overlæge, dr. med., klinisk lektor, Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Herlev Hospital