Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av parathyreoidea

Sist revidert:

Sist revidert av:Kjerneopplysninger

Aktuelle indikasjoner

Henvisning

Pasientforberedelser

Radiofarmasøytisk preparat

Prosedyre

Begrensninger

Komplementære undersøkelser

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trond Velde Bogsrud, overlege, Nukleærmedisinsk avdeling, Det Norske Radiumhospital
  • Tore Bach-Gansmo, kst. overlege dr.med., Nukleærmedisinsk avdeling, Det Norske Radiumhospital