Hopp til hovedinnhold

Thyreoidea scintigrafi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Taylor A, Schuster DM, Alazraki N. A Clinician Guide to Nuclear Medicine. Society of Nuclear Medicine, Inc, Reston, VA, USA, 2000. ISBN0-932004-72-5.
  1. Jensen LT, Gerlach Øgar C. Skintigrafi af thyroidea. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trond Velde Bogsrud, overlege, Nukleærmedisinsk avdeling, Det Norske Radiumhospital
  • Tore Bach-Gansmo, kst. overlege dr.med., Nukleærmedisinsk avdeling, Det Norske Radiumhospital
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Lars Thorbjørn Jensen, overlæge, dr. med., klinisk lektor, Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Herlev Hospital