Hopp til hovedinnhold

Scintigrafisk påvisning av nedre GI-blødning

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Padia SA, Bybel B, Newman JS. Radiologic diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding. Cleve Clin J Med. 2007;74(6):417-420. PubMed  
  2. Allen TW, Tulchinsky M. Nuclear medicine tests for acute gastrointestinal conditions. Semin Nucl Med. 2013;43(2):88-101. doi:10.1053/j.semnuclmed.2012.11.001. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trond Velde Bogsrud, overlege, Nukleærmedisinsk avdeling, Det Norske Radiumhospital
  • Tore Bach-Gansmo, kst. overlege dr.med., Nukleærmedisinsk avdeling, Det Norske Radiumhospital
  • Mette Winderen, overlege, Nukleærmedisinsk avdeling, Det Norske Radiumhospital