Hopp til hovedinnhold

Beintetthetsmålinger

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Abrahamsen B, Brixen KT. Osteodensitometri. Ugeskr Læger 2004; 166: 578-82. PubMed  
  2. Statens legemiddelverk. Terapianbefaling: Behandling av osteoporose. Oslo. Publikasjon 2001:05
  3. The WHO study group on osteoporosis. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Geneva: WHO, 1994.
  4. Marshall D, Johnell O, Wedel H. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ 1996;312: 1254-9. British Medical Journal  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Jan Falch, overlege, Medisinsk avdeling, Aker sykehus, Oslo
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afdeling, Herlev Sygehus (Lægehåndbogen)