Hopp til hovedinnhold

CT av bukspyttkjertelen

CT er en av de viktigste undersøkelsesmetodene av bukspyttkjertelen, pankreas. Det er særlig i de tilfeller det foreligger gulsott, som antas å skyldes en blokkering av gallegangen, at CT er aktuelt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/undersokelser/ct-av-bukspyttkjertelen/ 

Hva er bukspyttkjertelen?

Hva er CT?

CT av bukspyttkjertelen

Indikasjoner

Undersøkelsen

CT (spiral-CT)

Hvordan foregår undersøkelsen

Pasientforbredelser

Hvilke funn kan man gjøre?

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet CT av pankreas. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Anand MKN. Pancreatic adenocarcinoma imaging. Medscape, last updated Apr 02, 2015. emedicine.medscape.com 
  2. Romero-Urquhart GL. Acute pancreatitis imaging. Medscape, last updated Oct 21, 2015. emedicine.medscape.com 
  3. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 06.06.18. www.esur-cm.org