Hopp til hovedinnhold

CT av hjernen

CT av hjernen er en tredimensjonal røngenfremstilling av hodet/hjernen. Vanlige røntgenbilder sier først og fremst noe om skallen (beinet som omgir hjernen), men CT fremstiller også hjernevev, hinner og blodårer innenfor denne.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/undersokelser/ct-av-hjernen/ 

Hjernen

Hva er CT?

CT av hjernen

Indikasjoner

Undersøkelsen

CT (spiral-CT)

Hvordan foregår undersøkelsen

Pasientforbredelser

Feilkilder

Hva kan man finne?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet CT av hjernen. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Wardlaw JM, Seymour J, Cairns J, et al. Immediate computed tomography scanning of acute stroke is cost-effective and improves quality of life. Stroke 2004; 35:2477. Stroke 
  2. Filho JO, Koroshetz WJ. Neuroimaging of acute ischemic stroke. UpToDate, last updated Jan 09, 2015. UpToDate 
  3. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 06.06.18. www.esur-cm.org