Hopp til hovedinnhold

CT av livmoren og egglederne

CT av kvinnelige kjønnsorgan avbilder bekkenet med dets innhold av indre kjønnsorganer, tarmer og urinblære. Enhver oppfylning som legen kan kjenne ved undersøkelsen av kvinnen, vil kunne fremstilles bildemessig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/undersokelser/ct-av-livmoren-og-egglederne/ 

Indre kvinnelige kjønnsorgan

Hva er CT?

Hva er CT av kvinnelige kjønnsorgan?

Indikasjoner

Undersøkelsen

CT (spiral-CT)

Hvordan foregår undersøkelsen

Pasientforbredelser

Hvilke funn kan man gjøre?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet CT av kvinnelige kjønnsorgan. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Smith-Bindman, R., Aubin, C., Bailitz, J. et al, Ultrasonography versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. N Engl J Med. 2014;371:1100–1110.
  2. Exacoustos, C., Manganaro, L., Zupi, E. Imaging for the evaluation of endometriosis and adenomyosis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014;28:655–681.
  3. Benacerraf BR, Abuhamad AZ, Bromley B, et al . Consider ultrasound first for imaging the female pelvis. AJOG 2015; 212:450–455. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2015.02.015
  4. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 06.06.18. www.esur-cm.org