Hopp til hovedinnhold

CT av nyrer og urinveier

CT er en form for røntgenundersøkelse. CT teknikken gir litt mer stråling enn røntgen, men fordi disse bildene gir så mye mer informasjon er denne prisen vel verd å betale

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/undersokelser/ct-av-nyrer-og-urinveier/ 

Nyrer og urinveier

Hva er CT?

CT av nyrer og urinveier

Indikasjoner

Normale funn

Undersøkelsen

Hvordan foregår undersøkelsen?

Pasientforberedelser

Hvilke funn kan man gjøre?

Bivirkninger

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet CT av nyrer og urinveier. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 07.04.21.
  2. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Kontrastmedelsrekommendationer. Rekommendationer metformin. 2018-05-07 (Hämtad 2021-04-07