Hopp til hovedinnhold

MR av hjernen

Magnetisk resonans bildefremstilling forkortes MR. MR-maskinen består av en kraftig magnet, en radiosender, en radiomottaker og en datamaskin. Undersøkelsen er aktuell ved utredning av en lang rekke tilstander.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/undersokelser/mr-av-hjernen/ 

Hjernen

Hva er MR?

MR av hjernen

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Hva kan man finne ved MR av hjernen?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet MR av hjernen. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Magnetic resonance imaging (MRI) of the spine and brain. Accessed July 4, 2014
  2. Østergaard JR, Christensen T, Schøitz PO. Magnetisk resonans-skanning i neuropædiatrien. Ugeskr Læger 2005; 167: 382-5. PubMed