Hopp til hovedinnhold

MR av hjertet

Blant de bildediagnostiske metodene er MR den som kan gi de mest omfattende opplysninger om hjertets oppbygning (anatomi) og funksjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/undersokelser/mr-av-hjertet/ 

Hva er MR?

MR av hjertet

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Hvilke forandringer letes det etter?

Bivirkninger

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet MR av hjertet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Smith H-J. Bruk av MR i kardiologisk diagnostikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 497-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 2. Smith H-J, Gjesdal K-I. Magnetisk resonans - historikk og teoretisk grunnlag Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 931 - 5.
 3. Smith H-J. Cardiac MR imaging. Acta Radiol 1999; 40: 1 - 22. PubMed 
 4. Smith H-J. Magnetisk resonanstomografi av hjertet Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1337 - 41. PubMed 
 5. Smith H-J. Magnetisk resonansangiografi Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 936 - 40. PubMed 
 6. Gjesdal K-I, Smith H-J. Magnettomografi - nyere bildeteknikker og fremtidsperspektiver Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1562 - 6.
 7. Gerber BL, Raman SV, Nayak K, et al. Myocardial first-pass perfusion cardiovascular magnetic resonance: history, theory, and current state of the art. J Cardiovasc Magn Reson 2008; 10: 18. pmid:18442372 PubMed 
 8. Ordovas KG, Higgins CB. Delayed contrast enhancement on MR images of myocardium: past, present, future. Radiology 2011; 261: 358-74. pmid:22012903 PubMed 
 9. Sandstede JJW. Assessment of myocardial viability by MR imaging. Eur Radiol 2003; 13: 52 - 61. PubMed 
 10. Kim RJ, Wu E, Rafael A, Chen E-L, Parker MA, Simonetti O et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. N Engl J Med 2000; 343: 1445 - 53. New England Journal of Medicine 
 11. He T. Cardiovascular magnetic resonance T2* for tissue iron assessment in the heart. Quant Imaging Med Surg 2014; 4: 407-12. pmid:25392825 PubMed 
 12. Stensaeth KH, Hoffmann P, Fossum E. Cardiac magnetic resonance visualizes acute and chronic myocardial injuries in myocarditis. Int J Cardiovasc Imaging 2011; 28: 327-35. pmid:21347598 PubMed 
 13. Didier D, Ratib O, Lerch R, Friedli B. Detection and quantification of valvular heart disease with dynamic cardiac MR imaging. RadioGraphics 2000; 20: 1279 - 99. PubMed 
 14. Corrado D, Link MS, Calkins H. Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. N Engl J Med 2017; 376: 61-72. pmid:28052233 PubMed