Hopp til hovedinnhold

MR av kneleddet

MR har fått en meget viktig rolle i utredningen av skjelett- og bløtdelsskader og er mange steder den første bildediagnostiske metoden som anvendes. Det er imidlertid et overforbruk av undersøkelsen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/undersokelser/mr-av-kneleddet/ 

Kneleddet

Hva er MR?

MR av kneleddet

Skader

Andre kneproblemer

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet MR av kneledd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Sherman SL, Gulbrandsen TR, Lewis HA, et al. Overuse of Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis and Treatment of Moderate to Severe Osteoarthritis. Iowa Orthop J. 2018;38:33-37. pmid:30104922 PubMed 
  2. Frihagen F, Kvakestad R, Melhuus K, Engebretsen L. Bruk av MR-undersøkelse ved kneskader. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 944-5. PubMed 
  3. Englund M, Guermazi A, Gale D et al. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008; 359: 1108-15. New England Journal of Medicine