Hopp til hovedinnhold

MR undersøkelser

Magnetisk resonans bildefremstilling forkortes MR. MR-maskinen består av en kraftig magnet (magnetiske spoler), en radiosender, en radiomottaker (antenne) og en datamaskin.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/undersokelser/mr-undersokelser/ 

Hva er MR?

Ulike MR undersøkelser

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Hvilke forandringer letes det etter?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet MR. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Anbefalinger. Siden besøkt 11.02.2021 www.legeforeningen.no 
  2. Ray JG, Vermeulen MJ, Bharatha A et al.. Association Between MRI Exposure During Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes. JAMA 2016; 316: 952-61. pmid:27599330 PubMed 
  3. Hargaden G, O'Connell M, Kavanagh E, Powell T, Ward R, Eustace S. Current concepts in whole body imaging using turbo short tau inversion recovery MR imaging. AJR 2003; 180: 247-52. PubMed 
  4. Eustace SJ, Nelson E. Whole body magnetic resonance imaging. BMJ 2004; 328: 1387-8. PubMed