Hopp til hovedinnhold

PET - Positron emisjons tomografi

Positron emisjons tomografi (PET eller PET-scan) er en diagnostisk undersøkelse som gjør det mulig å fremstille fysiologiske bilder, det vil si bilder som viser aktivitet i celler og vev gjennom påvisning av positroner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/undersokelser/pet/ 

Hva er positron emisjons tomografi?

Hva brukes PET til?

Hva skjer ved PET-undersøkelsen?

Forberedelser til undersøkelsen

Hvordan ser "PET-maskinen" ut?

Hvordan foregår undersøkelsen?

Vil jeg merke noe under undersøkelsen?

Hvem tolker resultatene?

Fordeler og ulemper med undersøkelsen

Hvilke begrensninger har PET?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet PET. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rohren EM, Turkington TG, Coleman RE. Clinical application of PET in oncology. Radiology 2004: 231; 305-332.
  2. Freeman LM, Blaufox D. Impact of FDG-PET imaging on the practice of medicine. Seminars in Nuclear Medicine 2002; 32: 1-76. PubMed 
  3. Kjær A. Molekylær billeddannelse med positronemissionstomografi og single photon emission computer tomography. Ugeskr Læger 2005; 167: 4549-52. PubMed 
  4. Johns Hopkins Medicine. Positron emission tomography (PET). Siden besøkt 11.07.2019. www.hopkinsmedicine.org 
  5. Juweid ME, Cheson BD. Positron-emission tomography and assessment of cancer therapy. N Engl J Med 2006; 354: 496-507. PubMed