Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av biskjoldkjertlene

Scintigrafi er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Ved undersøkelse av biskjoldkjertlene (paratyreoidea) kan metoden brukes til å påvise små svulster (adenomer).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/undersokelser/scintigrafi-av-biskjoldkjertlene/ 

Biskjoldkjertlene og adenom

Hva er scintigrafi?

Hvordan foregår undersøkelsen?

Pasientforberedelser

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Scintigrafi av parathyreoidea. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Mullan BP. Nuclear medicine imaging of the parathyroid. Otolaryngol Clin N Am 2004: 37; 909-39.
  2. Wasmuth HH, Guleng RJ, Ysteng PK, Saltrøe E, Bogsrud TV. Preoperativ parathyreoideascintigrafi ved primær hyperparathyreoidisme. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2274-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  3. Jensen LT, Gerlach Øgar C. Skintigrafi af parathyroidea. Lægehåndbogen, sist oppdatert 05.11.2018.