Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av hjernen

Hjernescintigrafi skaffer informasjon om blodsirkulasjon og hjernefunksjon i ulike områder av hjernen. Alternative undersøkelser som CT og MR viser først og fremst forandringer i hjernens struktur.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/undersokelser/scintigrafi-av-hjernen/ 

Hva er scintigrafi?

Hva er hjernescintigrafi?

Indikasjoner

Undersøkelsen

Pasientforberedelser

Hvilke funn kan man gjøre?